Smittevernoverlege Trond Brattland har kommet med noen råd for hvordan man burde forholde seg til fastlegen i tiden fremover, med tanke på økt koronasmitte. Foto: Ronald Johansen

Tromsø kommune forventer mye smitte og høyt sykefravær i tiden fremover, og i en pressemelding onsdag skriver de at dette kan føre til utfordringer i fastlegetjenesten.

I den forbindelse har smittevernoverlege Trond Brattland kommet med noen råd for hva du kan gjøre for å lette på trykket hos fastlegene.

1. Har du behov for helsehjelp og ikke får kontakt med din fastlege, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

2. Bruker du legemidler fast? Da er det lurt å sjekke reseptene på Helsenorge.no. Der kan du se hvor lenge resepten(e) er gyldig(e). Dette er vanligvis ett år fra den er utstedt, og hvor mange ganger du har igjen for hvert legemiddel. Står du i fare for å bli fri for medisiner? Kontakt din fastlege og bestill ny resept tidlig. Det kan ta tid å få ordnet resepten. Du bør derfor ikke være ute i siste liten.

3. Bruk gjerne legekontorets digitale kommunikasjonsløsninger. Å ringe fastlegen bør forbeholdes situasjoner med hast, eller for pasienter som har utfordringer med å bruke de digitale løsningene.

4. Bruk egenmelding når du kan. Dersom du må ha sykemelding, kontakt din lege om dette elektronisk så snart som mulig. Vær forberedt på at det kan gå mange dager før en sykemelding er klar. Det samme gjelder for legeerklæringer. Informer arbeidsgiver om at det kan bli forsinkelser.

5. Det er ikke krav om negativ covid-19-test før du kommer til et kommunalt legekontor, men ta gjerne en selvtest før du kommer til kontoret. Da bidrar du til å redusere risiko for smitte, noe vi setter stor pris på.

6. Sjekk legekontorets nettside før du kontakter kontoret. Her vil du kunne finne aktuell informasjon som kan være viktig for deg.

Smittevernoverlegen oppfordrer samtidig arbeidsplasser og virksomheter om å tillate egenmelding for alle dagene den ansatte må være isolert som følge av en positiv koronatest.

Onsdag er det registrert 625 nye smittetilfeller, og 2276 personer er for tiden i isolasjon som følge av korona.