VG: – Det føles urettferdig, og som forskjellsbehandling.

Det sier tillitsvalgt for sykepleierstudentene på kullet, Agnes Mariell Hausner.

UiT – Norges arktiske universitet har nemlig bestemt at ingen av sykepleierstudentene som strøk får ta opp eksamen på nytt.

Nordlys og Khrono har omtalt saken tidligere.

Til Nordlys begrunner assisterende instituttleder Kari Birkelund Olsen universitetets avgjørelse med at det allerede var andre gangen eksamenen ble satt opp:

– Stryker man en tredje gang, mister man studieretten. Vi tror dette er til det beste for studentene, forklarer Olsen.

Føler seg ikke hørt

Men sykepleierstudent og tillitsvalgt Hausner forklarer til VG at situasjonen ikke er så svart/hvitt i virkeligheten:

– Mange var nødt til å levere egenmelding forrige gang eksamenen ble satt opp. For mange var dette derfor første forsøk.

Sykepleierstudentene i nord forteller til VG at de ikke vet hvem de skal henvende seg til ved UiT.

– Vi føler oss ikke hørt. Vi får utydelige svar, og ingen tar ansvar for studentene, sier Hausner.

URETTFERDIG: Tillitsvalgt Agnes Mariell Hausner forteller at studentene ikke føler seg hørt. Foto: Privat

Ifølge Hausner fikk de også beskjeden om at det ikke ville bli satt opp noen ny eksamen ved en tilfeldighet.

– Jeg var selv syk for eksamenen, og lurte på hva som ville skje dersom jeg ikke kunne møte. Da fikk jeg beskjed om at alternativet var å ta året på nytt.

Det reagerer studentene på.

– Vi hører så mye om sykepleiermangel, da er det veldig trist at UiT velger å utsette utdanningen til de nesten 80 studentene.

Vil ikke gjennomføre tredje eksamen

Olsen ved UiT forteller til Nordlys at de velger å ikke gjennomføre en tredje eksamen, selv om Nokut har tilrettelagt for det på grunn av corona foregående år.

– For det første har vi ikke så stort sykefravær her. For det andre ser vi at når man kjører konteeksamen uten ekstraundervisning, så gir det dårlige resultater, sier Olsen til Nordlys.

Det er Hausner uenig i.

– Vi studenter er voksne folk som er i stant til å ta den avgjørelsen selv. For mange vil dette være en eksamen der det er «nå eller aldri», noe som vil skjerpe mange.

VG har spurt UiT om det ikke er mulig for studentene å selv vurdere risikoen ved å ta eksamen en tredje gang, heller enn å ikke få tilbudet. Til det svarer Olsen at Instituttet vektlegger likebehandling av studentene.

– Alle studentene tilbys to forsøk i emnet «anatomi, fysiologi og biokjemi», uten endret studieprogresjon. Dette praktiseres på tvers av de ulike utdanningene, i alle emner for instituttets vel 2000 studenter.

Utfordring over hele landet

Olsen opplyser at studentene vil få mulighet for å følge undervisning i emnet på nytt.

Det er ikke unikt for UiT at studentene sliter med anatomieksamenen. Tall fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, viser at 60 prosent av dem som tok opp eksamenen i anatomi denne våren, fikk karakteren F. Det er gjennomgående over hele landet at mange strøk.

VG spurte også Olsen om hva som kan være grunnen til at så mange av studentene stryker på eksamenen, også når de tar den for andre gang. Hun svarer at mange gjorde det bra på den ordinære avviklingen av eksamen i desember 2021.

– At mange av de som strøk på ordinær eksamen også stryker på kontinuasjon er ikke en overraskelse, sier Olsen til VG.

1 av 3 strøk første gang

VG har tidligere skrevet om at 1 av 4 sykepleierstudenter strøk på den ordinære eksamenen i desember. På UiT strøk 1 av 3 studenter, ifølge Khrono.

Sykepleierstudent Agnes Mariell Hausner tror det skyldes at pensumet er stort og omfattende.

– Vi er i tillegg en del av et coronakull, som har fått undervisningen digitalt. Det krever mye å henge med.

Nå sjekker studentene muligheten for å ta eksamenen ved et annet universitet, for å unngå å måtte begynne på førsteåret på nytt.