Politiet og Heimevernet skal gjennomføre stor øvelse i Tromsø