Redningsaksjon i Tromsøysundet - reddet opp av mannskap i livbåt