Stoffet som brukes mot flått, heter imidakloprid. Det fås på resept fra dyrlege. Når stoffet brukes på kjæledyr, spres det til naturen.

Da forskerne undersøkte 20 elver, fant de insektmiddelet imidakloprid i 19 av dem. I sju av elvene var konsentrasjonen høyere enn grenseverdien, skriver titan.uio.no.

Miljøgiftforsker Julie Sørlie Paus-Knudsen ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo har forsket på hva som skjer når humlene utsettes for stoffet. Hun fant flere virkninger på insektene.

– De som hadde fått i seg insektmiddelet, lærte dårligere, sier Sørlie Paus-Knudsen.

Flått på hund er et kjent problem. Foto: Jon Eeg, NTB.

I tillegg fløy de saktere og ble mindre aktive.

– Dette har mye å si for hvor effektivt de klarer å sanke mat. Det er ikke vist at de flyr saktere i tidligere forskning. Det er ingen overraskelse at de reagerer negativt på imidakloprid, for dette stoffet er ment å ta knekken på insekter, sier forskeren.

Hun anbefaler dyreeiere å be om andre, mindre skadelige flåttmidler hos veterinæren.

Ifølge Sørlie Paus-Knudsen skulle EU vurdere om stoffet skulle forbys i løpet av 2023. Dette har nå blitt utsatt til 2025 i påvente av mer data. I Norge brukes stoffet også mot lakselus.