Lørdagens snittpris per kWh er 1,7 øre høyere enn fredag og 6,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt- og Nord-Norge for hele mai endte på 3,6 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen lørdag på 14,7 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 10,06 øre høyere enn fredag og 1,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt- og Nord-Norge vært 31,1 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på -4,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.