Dermed får ikke tiltakshaver Eirik Andreassen medhold av Fylkesmannen i begjæringen om omgjøring av kommunens vedtak om dispensasjon fra høydebestemmelsene i kommuneplanen.

Krever riving

Striden står om Biskop Berggravs gate 25 hvor Andreassen mener han er utsatt for usaklig forskjellsbehandling. Han viser til flere andre lignende saker hvor det er bygget for høyt, blant annet i Parkgata, Krognessveien og Garver Eidissens vei.

Tromsø kommune mener ingen av disse sakene har faktisk eller rettslig likhet med Biskop Berggravs gate 25. Kommunen krever derfor at Andreassen river deler av toppetasjen fordi huset er bygd for høyt.

Fylkesmannen avslo også saken i september i fjor. Da gjaldt klagen avslaget på søknad om dispensasjon fra høydebestemmelsene. Nå har Fylkesmannen behandlet saken på nytt, med henvisning til forvaltningsloven.

På tvangssalg

– Fylkesmannen kan på visse vilkår omgjøre eget vedtak. Omgjøring vil være aktuelt dersom det er gjort slike feil at vedtaket må anses ugyldig. Etter en ny gjennomgang av saken kan ikke Fylkesmannen se at det er fremmet nye opplysninger som endrer på de vurderinger som ble gjort i vårt vedtak av 26.september 2013, eller som tilsier at vårt vedtak lider av feil som kan føre til ugyldighet, skriver Fylkesmannen i sitt nye vedtak.

Eirik Andreassens bolig, Biskop Berggravs gate 25 B, har vært ut på tvangssalg siden februar i fjor. Det er rivningspålegg på boligen som har en prisantydning på fem millioner kroner. Som iTromsø skrev 10. januar har det kommet flere bud på eiendommen, og det er nå opp til Nord-Troms tingrett hvem som eventuelt får tilslaget.