Til sykehus i luftambulanse etter frontkollisjon i Kvam

foto