Evertsen forteller at kjøpesenteret ved Strandtorget har hatt en positiv vekst på 3,22 prosent dette halvåret, sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en omsetning på 198 millioner fra januar til juni i år.

Flere besøkende

– Dette er positivt og vi er i rute for de målene vi har satt oss i år. Videre er også høsten og ikke minst julen en viktig periode for oss, sier hun og legger til:

– Hus og hjem viser en fin vekst på 12,26 prosent og er den kategorien hos oss som utmerker seg, sier Evertsen.

Også når det gjelder besøkstallene kan senterlederen si seg fornøyd.

– Vi har en vekst hittil i år på 10,67 prosent sammenlignet med fjoråret, og det er svært positivt.

Mer aktivitet

Evertsen trekker fram gratis parkering på ettermiddagstid samt etableringen av Studio Pilates og Blodbanken som påvirkende faktorer.

– Ellers er det gledelig å se at spesielt besøkstallene på lørdagene har hatt en stabil vekst hele dette året. Sentrumsaktørene har også vært dyktige på aktiviteter som har fått folk til byen, sier hun og fortsetter:

– Vi la merke til det på slutten av fjoråret at lørdagene begynte å ta seg opp. Ser man helhetlig tilbake på det så viser det at det er noe som har skjedd i byen i helgene, sier Evertsen og nevner blant annet musikkfest, Midnight Sun Maraton, bakgårdsfester, bylørdag og handelsdager som eksempler.

LES OGSÅ: Disse butikkene solgte mest det siste halvåret (for abonnenter)

– Det jobbes kontinuerlig med å skape aktivitet i sentrum og det gjør at besøkstallene hos oss blir positive. Besøkstallene har tatt seg opp med flere tusen på en lørdag sammenlignet med tidligere.

Nye leietakere

Senterlederen forteller at de videre i 2016 vil konsentrere seg om å jobbe aktivt med sammensetningen av butikker som de skal tilby kundene.

– Dette er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå gjenbesøk og nye besøkende. Per dags dato kan vi tilby våre kunder et utvalg av 42 butikker innenfor ulike kategorier.

Hun legger også til at det er tre ledige lokaler på senteret per dags dato, som det jobbes aktivt med å fylle med riktige leietakere for å få en variert blanding av butikker på kjøpesenteret. Hvilke leietakere det dreier seg om vil hun imidlertid ikke avsløre ennå.