Brudd på dieselforbudet bøtelegges med 1.500 kroner