Gjester ikke gjort rede for etter brann på campingplass i Sokn

foto