Kongressen trenerer Trumps tilbaketrekking fra Tyskland