Flyktningprioritering ikke brudd på flyktningkonvensjonen

foto