Sju av ti foreldre er tilfreds med barnas skolehverdag

foto