– Militærhelikoptre angriper sikkerhetstjenesten

foto