Arbeiderpartiets energiutvalg vurderer å hente mer strøm fra nord - Uaktuelt, sier Senterpartiet.

foto