Det melder NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

Samtidig har vi 2.029 helt ledige og 1.313 delvis ledige personer. Dette gir oss et arbeidsmarked der det er flere jobber tilgjengelig enn det er ledige arbeidssøkere, heter det videre i pressemeldingen.

– Dette viser at næringslivet går godt, noe som selvsagt er positivt, men behovet for arbeidskraft er stort. Derfor er vi litt bekymret for bedrifter som ikke får den tilgangen til arbeidskraft de trenger, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo, til iTromsø.

Fortvilte arbeidsgivere

– Ledigheten synker fortsatt, og samtidig er det lyst ut rekordmange stillinger. I 2021 ble det satt rekord for antall utlyste stillinger, og tallene så langt for 2022 indikerer et nytt rekordår.

Første kvartal 2022 var det en økning i utlyste stillinger med hele 49,6 prosent sammenlignet med samme periode året før. Innen reiseliv ser vi for eksempel en økning i utlyste stillinger på nærmere 300 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Røymo.

Av de 2.029 som nå er helt ledige i Troms og Finnmark, er hele 582 personer under 30 år. De utgjør 28,7 prosent av de helt ledige. Av de 1.313 delvis ledige er 303 personer under 30 år, noe som utgjør 23,1 prosent.

For å nå flest mulige kandidater, oppfordrer NAV alle arbeidsgivere til å lyse ut sine ledige stillinger på arbeidsplassen.no. For å nå enda bredere kan en gjerne lyse ut stillingene på engelsk i tillegg, oppfordrer Røymo.

Må tenke annerledes

– Vi må tenke annerledes. Vi må arbeide målrettet for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet. Gi dem en håndsutrekning, slik at vi får dem inn i arbeidslivet, utdyper hun.

– Vi vet av erfaring at jo lengre man står utenfor arbeid, jo vanskeligere er det å komme inn igjen. Derfor ønsker vi en allianse med våre partnere, altså arbeidsgiverne, i å få disse inn i arbeid, fortsetter hun.

– Arbeidsgiverne er nærmest desperate etter arbeidskraft i alle bransjer og stillinger, og en vei til rekruttering til faste stillinger kan være sommerjobb. Unge utenfor arbeid og utdanning har en svakere tilknytning til arbeidslivet. Med en sommerjobb vil de kunne få verdifull jobberfaring og kanskje få muligheten til en fast jobb etter sommeren, forteller Røymo.

Arbeidsgiver kan da få et tilskudd til lønn i inntil fire uker, noe som betyr at NAV og arbeidsgiver spleiser på lønnen i avtalt periode.

Lavere enn landsgjennomsnittet

2.029 helt ledige og 1.313 delvis ledige i Troms og Finnmark ved utgangen av april, gir en ledighet på henholdsvis 1,6 prosent og 1 prosent, totalt 2,6 prosent.

Justert for normale sesongvariasjoner, viser tallene en nedgang i helt ledige fra mars til april på 4,9 prosent.

Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet for øvrig er 1,9 prosent helt ledige og 1,6 prosent delvis ledige, totalt 3,5 prosent.