Birkeland har 100 såkalte Strandamalerier. Nå ønsker han å låne dem gratis ut til tromsøvegger

foto