– Deler av kaia kan gli ut og løsne og bli en fare for skipstrafikken i Tromsøysundet. Det er også svært risikabelt å komme nær kaia, for eksempel for småbåter eller kajakkpadlere, eller om noen bryter avsperringen og tar seg ut på kaia. Det tryggeste er at vi får fjernet den nå før vinteren, sier byggeleder Kurt Grundstad i Statens vegvesen.

Arbeidet med å rive fergeleiet starter allerede torsdag denne uken. Fergekaia ligger like ved E8, rett sør for Tromsøbrua. Mesta skal rive kaia på oppdrag fra Statens vegvesen.

SKARV: Den gamle fergebåsen er et populært oppholdssted for skarven. Foto: Statens vegvesen

Fergebåsen utenfor kaia har i en årrekke vært et populært fotomotiv, fordi skarven gjerne vagler seg på stolpene. Også båsen blir historie når kaia skal rives.

– Både kai og bås er i så dårlig forfatning at de må rives på grunn av sikkerhet, sier Grundstad.

HER BLIR DET TRANGT: Når den gamle fergebåsen rives, vil nok enda flere skarver trekke mot pålene like ved. Foto: Ronald Johansen

Pålene utenfor fergekaia, hvor skarven også trives godt, blir stående enn å slenge.

– De tilhører ikke eiendommen vår, de ligger like utenfor, så de får stå, Sier byggelederen.