Fra 1. juni blir det krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve