Torsdagens snittpris per kWh er 6,9 øre høyere enn onsdag og 5,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele mai endte på 6,01 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 11,3 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 9,8 øre høyere enn onsdag og 1,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 21,4 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 0,01 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.