Oslo bruker 685.000 kroner på gransking av søppel

foto