UD: Dødsdømt nordmann i Somaliland får anke saken til høyesterett