Regjeringen vil lette tilgangen på sesongarbeidere

foto