Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder til koronakostnader

foto