Kriss Rokkan Iversen erstatter Lan Marie Berg i kampen om å bli ny nestleder MDG

foto