Av: Thale Tøllefsen

Politiet opplever telefontrøbbel