Omstridt kvotemelding får flertall – opposisjonen er bekymra for kystens fremtid

foto