Smittestopp-ekspertgruppa: Nesten fornøyd med sikkerheten

foto