Strengere praksis mot palestinske steinkastere

foto