Truet med å drepe, og brenne ned politibetjenters hus

foto