Mangel på faglært arbeidskraft, men mer ledighet

foto