Under en pressekonferanse lørdag formiddag, ble det klart at regjeringen nå oppretter to nye landsdekkende såkornfond, der ett av disse skal forvaltes fra Nord-Norge. Fondene skal bidra til nytt næringsliv slik at norsk økonomi får flere ben å stå på.

– Det er behov for en omstilling i næringslivet, og for å ta vare på dagens velferd trenger Norge flere ben å stå på. Såkornfondene opprettes for å bedre mulighetene for dette, og for å hjelpe fram nye, innovative bedrifter med både kapital og kompetanse, forklarer Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nordområdesatsning

Et såkornfond investerer i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Aspaker mener det er viktig for Nord-Norge at ett av fondene forvaltes herfra.

– Med et fond i Nord-Norge bidrar vi til å styrke mulighetene for nordnorsk næringsliv. Dette er et viktig verktøy for å hjelpe fram gode ideer, og dette er nordområdepolitikk på sitt beste, sier hun.

Og legger til at timingen for opprettelsen ikke kunne vært bedre.

– Landsdelen er inne i en god steam, og det er mye bra som skjer i Nord-Norge for tiden. Dermed tror jeg ikke timingen kunne vært bedre. Dette fordi flere og flere ser investeringsmulighetene her oppe.

– Vil utvikle Nord-Norge

Byråd for finans i Tromsø kommunestyre, Jonas Stein, mener fondet vil utvikle landsdelen.

– Det man ser er en helhetlig omstilling av norsk økonomi for å få nye ben å stå på. Det største problemet i Nord-Norge har værtmangel på kapital. Et slikt fond har vært etterspurt av næringa, og vil utvikle Nord-Norge. Dette ved at forvaltningsmiljøet blir å være i landsdelen, og at man slipper å reise ut for å få kapital, sier Stein.

Og får støtte fra ordførerkandidat i Tromsø Krf, Helga Marie Bjerke.

– Dette er en god nordområdesatsning. Det skaper arbeidsplasser i landsdelen og vi synes dette er veldig positivt. I tillegg vil det være avgjørende at forvaltningen ligger i landsdelen. Da vet vi av erfaring at det blir flere prosjekter i regionen, sier hun.

Svimlende summer

Det andre fondet skal forvaltes fra Bergen, og hvert av de to nye fondene blir på minimum 300 millioner kroner hver.

– Staten vil bidra med 150 millioner i investeringskapital i hvert av fondene, også må private investorer bidra med minst tilsvarende beløp. Men erfaringsmessig er den private kapitalen mye større enn dette, sier Aspaker.

Innovasjon Norge forvalter statens interesser i fondene. De skal velge forvaltere for fondene gjennom en åpen konkurranse. Deretter skal privat kapital hentes inn.

– Det vil ta rundt et år før man kan begynne å investere, og vi regner med at det er mulig å begynne å søke fra 2016, sier Aspaker.