Paret sikret seg eiendommen på «taket» av sentrum for 8,3 millioner kroner. Det er å anse som et røverkjøp – sett i forhold til hva megleren antydet på forhånd. Selger var selskapet End of Europe AS eid av Jørn Riise og Gry Moe. De har tidligere vært eiere som privatpersoner.

Bygd i 1890

Andersen-paret ønsker ikke å uttale seg om kjøpet. Men det er klart at boligen med tilhørende tomt er utskilt fra de opprinnelige arealene.

Det var forretningsmannen Samuel Arnesen og kona Gunda (født Rotvold) som bygde villaen. Den fikk navnet Gundheim og var oppkalt etter henne.

Totalrenovert

De siste årene har praktboligen gjennomgått en totalrenovering. Huset fremstår så nært opp til originalen som mulig. Gjennom store vindusflater og flere altaner er utsikten over byen, fastlandet og Tinden upåklagelig.

Boligprosjekt

Utbyggingsselskapet Nor-Bygg AS var eier fram til august 2013. Som kjent hadde selskapet planer om et stort boligprosjekt på Storhaugen – i krysset Clodiusbakken/Conrad Holmboes vei. Det er uvisst om de ubrukte arealene i Clodiusbakken 5 inngikk i disse planene.