Til stede var fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Hun presenterte statsbudsjettet for 2016 og satsingsområder for fiskeri- og havbrukspolitikken. Hun snakket også om relevante budsjett-saker for Nord-Norge.

STATSBUDSJETTET: Gir 170 milioner kroner til marin forskning

Støtte til Arctic Race

Regjeringen foreslår å støtte Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner i året, til og med 2018.

Dette gjelder kun om støtten kan bli gitt i tråd med regelverket i EØS-avtalen.

STATSBUDSJETTET: 375 millioner kroner til UNN

Økt bevilgning til UiT

Regjeringen legger også fram forslag om å øke bevilgningen til UiT etter fusjoneringen med Høgskolen i Harstad 1. januar 2016.

De foreslår å øke bevilgningen med:

- 5,1 millioner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning.

- 20 millioner kroner knyttet til utstyr og inventar i forbindelse med nybygg for medisin og helsefag.

- 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin.

- 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

- 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

Den søknadsbaserte ordningen for oppgradering av universitetsbygg er utvidet fra 75 millioner til 135 millioner kroner.

Havforskningsinstituttet

Det blir også foreslått å øke bevilgningene til Havforskningsinstituttets ressursforskning med 36,1 millioner kroner.

22,1 av de millionene kommer fra økning i fiskeriforskningsavgiften, resten skyldes økt anslag for førstehåndsomsetning av fisk.

Kultur

Forslaget for Nordnorsk Filmsenter er en økning på 1,2 millioner kroner. Da blir den samlede bevilgningen på 9,4 millioner kroner neste år.

Filmveksthuset Tvibit er også representert på statsbudsjett-forslaget. Her foreslås et tilskudd på 800.000 kroner.

Det påbegynte Framsenteret er bevilget penger over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for å bli ferdigstilt.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,9 millioner kroner under posten "Nasjonale kulturbygg" til Sør-Troms.