Byråd for næring, kultur og idrett, Venstres Jonas Stein, forteller at byrådet vil vedta dette i rådets møte torsdag.

Årsaken er at driften av nytt krematorium og nytt livssynsnøytralt begravelseslokale skal være et offentlig og sekulært anliggende.

– Å ta vare på våre døde er en av de viktigste oppgavene det offentlige har, sier Stein.

Skal ikke ekskludere

Derfor vil det ifølge ham være feil å la eksempelvis Kirkelig Fellesråd drive krematoriet.

– Vi ønsker ikke at driften skal være knyttet til én religion eller ett trossamfunn. Det skal være lik tilgang for alle – uansett om man er medlem i den norske statskirka eller ei, sier Stein.

Samtidig med at det nye krematoriet blir ferdigbygget i 2015 vil også nye retningslinjer for gravferd bli innført.

I de nye nasjonale retningslinjene vil kistebegravelse og kremasjon ikke forskjellsbehandles.

En fjerdedel velger kremasjon

– I dag må man betale cirka 5.000 kroner for kremasjonsbisettelse. Denne avgiften vil bli fjernet, sier Stein.

I Tromsø dreier det seg om cirka en halv million kroner – av i underkant av 400 begravelser per år er litt over 100 kremasjoner.

– Vi vil være avhengig av at staten overfører penger til de økte kostnadene. De er beregnet til å være cirka 100 millioner kroner på landsbasis, sier Stein.

Han tror at kremasjon vil bli langt vanligere i Tromsø i fremtiden.

– Vi regner med at denne andelen vil øke som følge av at vi får eget krematorium og at vi slipper å sende våre døde til Harstad eller Narvik, sier Stein.

Nasjonal trend

Den nasjonale trenden er også at det går mot større andel kremasjoner.

– I Bærum er det åtte av ti begravelser som skjer med kremering, sier Stein.

Stein tror også at plassmangel på de sentrale gravplassene i Tromsø vil føre til at flere velger kremasjon for sine døde.

– Om man eksempelvis har en familiegrav på Tromsø Gravlund er det ikke mulig å få gravplass der dersom de etterlatte ikke velger kremering, sier byråden.

LIVSSYNSNØYTRALT: Byråd Jonas Stein mener at det er en offentlig og sekulær oppgave å ta vare på våre døde. Foto: Tom Benjaminsen