Spansk kommuneansatt skulket jobben i seks år – ble ikke oppdaget