«Bispemøtet vil invitere til en kveldsgudstjeneste i Oslo, der det fremsies en unnskyldning for den skade og smerte kirken har påført mennesker med LHBT+-identitet», vedtok bispemøtet tirsdag kveld, skriver Vårt Land.

– Det er prisverdig at bispemøtet ønsker å ta et oppgjør med kirkens fortid, mener Kristine Sandmæl, som er leder for LHBT-utvalget i Den norske kirke.

Hun mener kirken fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder å ikke diskriminere LHBT-personer, og sier utvalget hun leder vil fortsette å jobbe med disse tingene.

Når gudstjenesten vil finne sted er ennå ikke klart.