Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 1,76 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 81,3 øre.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil tirsdag ligge på 2,7 kroner per kWh. Det er 4,2 øre høyere enn på mandag og 1,78 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm tirsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 4,083 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 94,2 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 31,05 øre.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (15,41 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 2 og 3 på natten i Nord-Norge, da på 15,01 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,61 kroner og Midt-Norge 55,3 øre.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 5,79 kroner per kWh og 13,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,59 kroner per kWh og 48,6 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.