Stengte varmeleveransene til flere offentlige bygg på Sør-Tromsøya