– Jo lenger nord man kommer opp i landet, desto mer populært blir rødvin

foto