I mai var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) rundt 79 øre per kilowattime, som gir en støttesats på rundt 9 øre per kWh.

For NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på 81 øre per kWh, med en støttesats på 11 øre per kWh.

I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre per kWh. Det blir derfor ikke utbetalt strømstøtte for mai i disse prisområdene, opplyser NVE.