Pengene kommunen har spart under streiken skal gå tilbake til skolene