Flere kraftkommuner gir strømstøtte til innbyggerne

foto