For under en måned siden la Tromsø kommune fram økonomirapport II, som viste et totalt merforbruk på 60 millioner kroner. Da erklærte administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at kommunen var i en økonomisk krise. Knapt en måned senere kommer det nå fram at det blir store overskridelser for fem av kommunes store investeringsprosjekter.

De berørte prosjektene som vil kreve økte bevilgninger er Tromsøbadet, Helsehuset, idrettshallen på Storelva, Tromsdalen skole og de nye modultilbyggene til Selnes skole og Ersfjordbotn skole.

Til sammen vil overskridelsene komme på 206 millioner kroner, og kommunen må øke sitt investeringsbudsjettet tilsvarende.

– Overskridelsene vil bli finansiert gjennom økt låneopptak og momskompensasjon, så dette blir hardt og brutalt, sier Steinveg.

Årsaker

Hun drar fram flere momenter som årsakene til de store overskridelsene.

– Kvalitetssikringen til prosjektene varierer for mye. Prosjekter har blitt tatt inn for tidlig i økonomiplanen med konkrete beløp. Vi ønsker i fremtiden å kvalitetssikre beløp og tallmateriale bedre i forkant av at de tas inn i økonomiplanen, og på den måten få en bedre forutsigbarhet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: «Røde tall for de rød-røde – episode 238»

Avdelingsdirektør for finans, Oddgeir Albertsen, opplyser at noen av overskridelsene allerede er annonsert.

– Vi har meldt at en utsatt byggestart av Tromsøbadet vil gi merkostnader, så det er ingen overraskelse. Det er også kjent at lønnsvekst og prisvekst ikke er regnet med i prosjektene, så disse momentene er ikke noen overraskelser, men nå har vi konkrete tall på bordet.

Administrasjonen opplyser likevel om at det er uvanlig at prisstigning og lønnsøkning ikke er med i budsjettering av prosjekter, og verken politikere eller administrasjon kan fortelle hvorfor det ikke er tatt med.

LES OGSÅ: - Kan gå mot oppsigelser

Storelvahallen

I vår varslet det daværende byrådet at hallen på Storelva ville bli drastisk nedskalert for å spare penger. Likevel vil prosjektet som i utgangspunktet skulle koste 70 millioner kroner kreve ytterligere 35,3 millioner kroner mer enn budsjettert for å la seg gjennomføre. Blant annet har kommunen budsjettert med å legge inn ytterligere 22,3 millioner kroner «for å justere budsjettet i forhold til markedssituasjon og priser i bransjen».

– Blir strengere

Steinveg forteller at kommunen nå jobber for å unngå lignende overskridelser i fremtiden.

– Vi er nå i gang med en plan for å kvalitetssikre alle utbyggingsprosjekter, for å få et reelt bilde på kostnaden av alle prosjektene. Vi er også i gang med å lage en ny investeringsmodell som gir bedre planlegging, samhandling og kvalitetssikring av hele verdikjeden for prosjekter i kommunen.

LES OGSÅ: Vil omorganisere hele helsesektoren

I neste uke skal administrasjonssjefen legge fram sitt forslag til kommunebudsjett.

– Vi jobber nå med budsjettet. Her må vi presentere eventuelle kutt som følge av dette. Der vil vi være langt strengere med krav til kvalitet på prosjekt før de tas inn i økonomiplan. Jeg er økonom i utgangspunktet, og ikke bare kan jeg jobbe med tall – jeg liker det, sier Steinveg.

Garanterer Tromsøbad

Ordfører Kristin Røymo hadde en sjelden alvorlig mine under hele pressekonferansen i går.

– Dette er en alvorlig situasjon. Nå må vi se på hvilke konsekvenser dette får for andre investeringsprosjekter og for driften av kommunen. Vi kan komme til å måtte utsette noen av prosjektene. Tromsøbadet er allerede i gang med utbygging, så det blir ikke utsatt, og ingen skal trenge å være bekymret for at ikke Tromsøbadet bygges som planlagt.

– Har dere tenkt på noen andre måter å øke inntekten eller kutte utgiftene på? Kan det bli aktuelt å øke eiendomsskatten?

– Det blir ikke aktuelt å øke eiendomsskatten mer enn hva vi allerede har gjort denne perioden, sier Røymo.

Administrasjonssjefen legger til at lovpålagte oppgaver, som investeringer til skole og helsehus, også vil bli prioritert.

– Hva var det jeg sa

Opposisjonen ser på overskridelsene med kritiske øyne.

– Jeg fikk så sinnssykt rett angående Tromsøbadet, er beskjeden fra en alvorstynget Anni Skogman (Frp) før hun legger til følgende: – Dessverre fikk jeg rett i at det kom overskridelser. Jeg synes også det er svært beklagelig at ikke opposisjonen ble invitert til dette møtet, men måtte finne ut om det via media, sier Frp-gruppelederen.

Anna Amdal Fyhn (H) er også spent på hvilke grep som nå tas av kommunen.

– Dette betyr at noen prosjekter må utsettes. Kommunen går en utfordrende tid i møte, og det blir spennende å se fremleggingen av budsjettet til administrasjonssjefen. Hun kan dette med tall, sier Fyhn.