Tjenestemann: Israel støtter det vestlige angrepet mot Syria