Det informerer veivesenet om i et brev til både Sametinget og Troms fylkeskommune.

Etaten har sendt inn et detaljert kart over borepunkter langs traseen og vil ha tilbakemeldinger på om disse er akseptable for de to organene.

Vil unngå å skade kulturminner

I brevet skriver veivesenet: «I det aktuelle området har undersøkelser etter kulturminneloven §9 blitt foretatt, og det er registrert kulturminner, blant annet et stort fangstgropanlegg som krysser traséen».

Vegvesenet vil derfor at både fylket og Sametinget gransker borekartet for å se om kulturminnene kan bli rammet.

«Dersom dere vurderer at noen av borepunktene ligger for nær eller er i konflikt med kulturminnene, kan boreplanen sannsynligvis justeres for å unngå konflikter i denne fasen», skriver man.

Østsiden endelig vedtatt

Boringene kommer i stand fordi det i sommer ble endelig vedtatt at innfartsveien til Tromsø skal gå på østsiden av Ramfjorden.

Da sa kommunalminister Jan-Tore Sanner at «Hvor E8 inn mot Tromsø skal gå har vært diskutert i 30 år. Nå var det på tide å fatte en beslutning. Jeg har lagt vekt på lokale avveininger og en helhetlig vurdering av mulighetene for fremtidige veiløsninger i regionen».

foto
KULTURMINNER: På denne skissen ser man hvor det er funnet kulturminner på Fagernes – og som veivesenet ønsker å unnvike å skade.