Bønder i Vestfold ofrer kornet for å gi melkekyrne fôr

foto