Svensk koronastøtte utvides – frykt for en tredje bølge