Frankrike: Transport fra Storbritannia kan snart gjenopptas